आइए सीखें संस्कृतनिष्ठहिन्दी


अवैदिक शब्द – संस्कृतनिष्ठ शब्द

जिगरी – घनिष्ठ, गहरा

जज्बा – लालसा, भावना

जरूर – अवश्य, निःसन्देह

ज़ाती – व्यक्तिगत, निजी

जवाबदेही – उत्तरदायित्व

जनाना – नारी, स्त्री, महिला

———-Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution