हिन्दू राष्ट्रकी स्थापनासे होगा सर्व साध्य !


गोवाके मराठी भाषाप्रेमियो, केवल मराठी भाषा हेतु न लडते हुए हिन्दुराष्ट्र लाने हेतु प्रयत्न करो ! हिन्दुराष्ट्र स्थापित होनेपर मराठी भाषासह गोवंशरक्षा,  राममन्दिर निर्माण,  गंगाप्रदूषण रोकना इत्यादि सर्व समस्याओंका समाधान होगा  – परात्पर गुरु डॉ . जयंत आठवले

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution