क्या भाजपके राजमें हिन्दुत्वनिष्ठोंकी अपेक्षा पूर्ण होगी ?


क्या भाजपाको बहुमत मिलनेके पश्चात भारतको हिन्दू राष्ट्र घोषित करनेकी हिन्दुत्वनिष्ठोंकी अपेक्षा पूर्ण होगी ? Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2017. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution