संस्कृतनिष्ठ हिन्दी


जख्म – घाव, व्रण

जिन्दगी – जीवन

जुर्म – अपराध, दोष

जुमला  – वाक्य, पद

ज्यादा – अधिक, प्रचुर

जंगल – वन, अरण्यLeave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution