संस्कृतनिष्ठ हिन्दी


जंग – युद्ध, रण, संग्राम, लडाई

जल्द – शीघ्र, त्वरित, तत्काल

जनाजा – शवयात्रा, प्रेतयात्रा

जिस्म – शरीर, देह, काया, तन

जोश- आवेग, उत्साह, उमंग

जेवर – आभूषण, अलङ्कार

—————Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution